Konstkonsulent

Konstkonsulenten har ett främjande uppdrag som innefattar strategiskt arbete för att stärka infrastruktur och förutsättningar för bild- och formkonstområdet i länet. Genom nätverksträffar, rådgivning, fortbildning och informationsspridning stärks området.

Samverkan sker med professionella konstnärer, kommuner, institutioner, föreningsliv och organisationer. Nationell samverkan sker med konstkonsulenterna i Sverige och särskild interregional samverkan i de fyra nordligaste länen.

Kontakt konstkonsulent: Karin Kvam | tel: 063-14 67 27 | e-post: karin.kvam(at)regionjh.se