Stöd och stipendier

Här finns adresser till stipendier och medel att söka, lokalt och nationellt.

Kulturen | Region Jämtland Härjedalen


STARTstöd är ett stöd riktat till professionella kulturskapare eller kreatörer i Jämtland Härjedalen.

Kulturstöd – för projekt, arrangemang och scenkonstproduktion

Region Jämtland Härjedalen delar varje år ut kulturstipendium och kulturpris till Peterson-Bergers minne samt ett Samiskt stipendium.

För mer information: regionjh.se

Östersunds kulturstipendium
Kultur- och fritidsnämnden
831 82 Östersund
www.ostersund.se

Härke konstnärsstipendium
Stipendiekommittén
Härke Konstcentrum
Härkevägen 5
832 96 Frösön
tel: 063-431 57
www.harkekonstcentrum.se

Karin Engelfeldts minnes fond
Riktar sig till konstnärer verksamma eller uppvuxna i Jämtlands län.

Herbert och Ellen Carlssons konstfond
Riktar sig till ungdomar som arbetar med föreställande konst och är födda eller bosatta  i Jämtlands län.

Läs mer om fonderna: www.jlk-konstforeningen.se

Stiftelsen Grafström-Sandqvisttiska fondens konststipendium
Stipendier delas ut årligen för utbildning eller fortbildning till konstnärer med anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län.
www.gsfonden.se

Konstnärsnämnden: Bild och form
Konstnärsnämnden stödjer genom Sveriges Bildkonstnärsfond yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med olika stipendier och bidrag.
www.konstnarsnamnden.se

Iaspis
Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur. Genom Iaspis är det möjligt att söka stipendium för internationellt kulturutbyte i form av utställningar, studie- och arbetsvistelser i utlandet samt internationella samarbetsprojekt i Sverige. Iaspis verksamhet omfattar även ett internationellt och ett svenskt ateljéprogram.
www.konstnarsnamnden.se

Kulturbryggan
Kulturbryggan stöder kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur.
www.kulturbryggan.se

Konstakademien
www.konstakademien.se

Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärs Verkstad: Artists in recidence & Örnsköldsviks Grafikstipendium
www.okkv.se

Bror Marklund stipendiet
Stipendiets syfte är att stödja och uppmuntra verksamhet inom skulpturområdet. Stipendiet kan sökas av alla i Sverige yrkesverksamma skulptörer.
www.museumkonsthall.se

Kirunastipendiet
Kan sökas av i Sverige verksamma bildkonstnärer
www.kommun.kiruna.se

Getfotsfondens Grafikstipendium
Stiftelsen Getfotsfonden delar årligen ut ett stipendium för grafiker i början av sin yrkesbana, i syfte att stödja utvecklingen av den grafiska konsten.
www.getfotsfonden.se

Karlskoga-Nobel konststipendium
Stipendiet har företrädesvis inriktning mot grafik
www.karlskoga.se

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
www.langmanska.se

Estrid Ericsons stiftelse
Främst ges bidrag till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
www.estrid-ericsons-stiftelse.nu

Nordisk Kulturfond
Stöder konst och kulturprojekt som involverar minst tre nordiska länder.
www.nordiskkulturfond.org/sv

Svenska Institutet
Svenska institutet har i uppdrag att främja internationellt utbyte inom områdena kultur, utbildning, forskning, samhälle samt internationellt erfarenhets- och medieutbyte
www.si.se

Helge Ax:son Johnsons stiftelse
www.haxsonj.se

Byggnads Kulturstipendium
www.byggnads.se

Svenska kyrkans kulturstipendium
www.svenskakyrkan.se