Region Jämtland Härjedalen

Ung referensgrupp

För att få in ungas röster för att förstå och bli bättre att jobba med kultur för unga har vi en Ung Referensgrupp

Gruppen är löst sammansatt med ca 15 ungdomar mellan 16-24 år. Vi arvoderar vid de tillfällen som ungdomarna kommer med inspel och idéer. Vid andra tillfällen kanske vi bara samlar gruppen för att bjuda på en workshop eller en biovisning.
Gruppen har även tolkat sin tillvaro under pandemin i projektet: Ung Hemma och Ung och Hemma2.

Bildkonsten och Filmpool driver gruppen gemensamt.

Är du i 16-20 års åldern och intresserad att vara med?
Skicka ett sms/ring: 070-301 05 93 eller mejla: film@regionjh.se

Senast uppdaterad: 2022-08-15