Region Jämtland Härjedalen

Ung Kultur

Bildkonsten initierar och driver projekt, stöttar och samverkar med skolor, organisationer och föreningar som främst vänder sig till unga mellan 13-25 år.

Ung Kultur i Jämtland Härjedalen är ett samlingsnamn hos Kulturutvecklings verksamheter för aktiviteter, projekt och arrangemang som vänder sig till unga i länet.

Just nu driver Bildkonsten och Filmpool ett gemensamt projekt -Mötesplats för ung Kultur - där vi startat upp en lokal för unga i centrala Östersund samt initierar digitala noder i länets andra kommuner. Här finns mer information om Mötesplatsen

Har du frågor och vill veta mera om Bildkonstens verksamhet inom Ung Kultur, kontakta Karin Kvam, konstkonsulent 063-14 67 27
karin.kvam(@)regionjh.se


Senast uppdaterad: 2023-02-10