Region Jämtland Härjedalen

"Ett litet sår som måste ses om" ©Knutte Wester / Bildupphovsrätt (2024). Bronsskulptur, Norra entrén, Östersunds sjukhus. Fotograf: Lennart Jonasson

Offentliga gestaltningar

En konstnär ser ett rum med tränad blick, ser ljus, färger, volymer. Det är denna tränade blick som ska komma till glädje och nytta för människor i det offentliga rummet - det vardagsrum vi alla delar.

Det framstår tydligt med nutida forskning samt allmän erfarenhet hur helheten i ett rum påverkar oss i positiv eller negativ riktning. En vacker och stimulerande miljö påverkar stämningen i en personalgrupp och höjer lusten att vistas på arbetsplatsen. En positiv miljö påverkar även patienterna och bidrar till välbefinnande och även till tillfrisknande.

Region Jämtland Härjedalen avsätter 1% för konstnärlig gestaltning baserat på den årliga fastighetsinvesteringsplanen. De konstnärliga gestaltningarna i regionens verksamheter ska anpassas efter verksamhetens art och brukarnas behov. Det kan handla om ta tillvara brukarnas sociala och kulturella bakgrund eller lokalens funktion. Det konstnärliga perspektivet ska vara en grundpelare i arbetet så att konstnären tillåts tolka miljön på ett personligt sätt. På så sätt skapas förutsättningar för att det uppstår ett reellt möte mellan konst och arkitektur. Konstnären ska sträva efter att miljöns brukare upplever rummet som ett konstverk.

Senast uppdaterad: 2024-02-16