Region Jämtland Härjedalen

Konstpolicy, Riktlinjer och rutiner

Region Jämtland Härjedalen har Riktlinjer och rutiner för hantering av den offentligt ägda konsten vid Regionen samt en Konstpolicy.

I Konstpolicyn Pdf, 71.6 kB. anges Region Jämtland Härjedalens vilja med den offentliga konsten.

Riktlinjer och rutiner Pdf, 125.2 kB. omfattar den konst och de konstnärliga miljögestaltningar som
förvärvas och ägs av Region Jämtland Härjedalen.
Avsikten med Riktlinjer och rutiner för hantering av den offentligt ägda konsten vid Region Jämtland Härjedalen är att bidra med tydlighet, enhetlighet och transparens som stöd för inköp, ansvar, hantering, vård, placering, tillgänglighet och konstpedagogiska aktiviteter av den offentligt ägda konsten.

Senast uppdaterad: 2020-11-24