Region Jämtland Härjedalen

Om oss

Bildkonsten ingår i enheten Kulturutveckling inom Region Jämtland Härjedalen.

Vårt uppdrag är att främja bild- och formkonstområdet, föra en konstpedagogisk verksamhet samt konstnärligt gestalta Region Jämtland Härjedalens miljöer och förvalta konstsamlingen. Konstnärlig gestaltning sker genom gestaltningsuppdrag samt genom inköp och placering av konst. 

Verksamheten ska utveckla och vara en resurs för det regionala konstlivet, stärka de professionella konstnärernas villkor och möjligheter att vara yrkesverksamma samt stimulera barn och ungas skapande.

Senast uppdaterad: 2022-08-15