Region Jämtland Härjedalen

Nättidningen Volym

I Volym finns bl a recensioner, artiklar och utlysningar. Texterna skrivs av skribenter från de de fyra nordligaste länen. I Jämtland Härjedalen arvoderas skribenterna av Bildkonsten.

Huvudman för Volym är Regional Utveckling, Region Västernorrland.
Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten stödjer Volym genom ekonomiskt bidrag och inskickat material.

Senast uppdaterad: 2024-02-16