Region Jämtland Härjedalen

Forum för konsten

Forum för konsten är Regionens konstspecifika samråd med syfte att stärka bild- och formkonstområdet samt gemensamt driva frågor för utveckling av området.

I Forum ingår representanter från konstnärsorganisationer, civilsamhället, utbildningar, kommuner och institutioner.
Vi träffas ca 2 gånger per år där konstkonsulenten, Bildkonsten, är sammankallande.

Dessa ingår i Forum för konsten 2023:
KRO Jämtland Härjedalen
Härke Konstcentrum
Jamtli
Sveriges Konstföreningar Jämtland Härjedalen
Åredalens folkhögskola/konstlinjen
Bergs kommun
Strömsunds kommun
Östersunds kommun

För mer information, kontakta: Karin Kvam: karin.kvam@regionjh.se, 063–14 67 27

Senast uppdaterad: 2024-04-19