Region Jämtland Härjedalen

Foto: Lotten Wallenhed

Barn och unga

Bildkonsten initierar och driver projekt, stöttar och samverkar med skolor, organisationer och föreningar i projekt som vänder sig till barn och unga, samt pedagoger.

Vi anordnar och utför även konstworkshops på fritid, samt arrangerar det årliga Konstkollot.

Har du frågor och vill veta mera om Bildkonstens verksamhet för barn och unga kontakta Karin Kvam, konstkonsulent på regionen: 063-14 67 27
karin.kvam(@)regionjh.se

 

Senast uppdaterad: 2020-11-23