Region Jämtland Härjedalen

Konstnär i Kulturella Kreativa Branscher

Lars Strannegård, professor och rektor för Handelshögskolan i Stockholm – Är kulturella kreativa branscher ett bra sätt att etablera konsten inom näringslivet? 6 mars kl. 8.30–9.30.

Konstkonsulenterna i Sverige bjuder in till digitala frukostsamtal under våren 2024 där vi lyfter olika frågor och perspektiv på kulturella kreativa branscher med fokus på bild- och formområdet.

Till vårt andra frukostsamtal, är Lars Strannegård inbjuden, rektor för Handelshögskolan i Stockholm och känd för att betona vikten av konst och litteratur inom affärs- och finansvärlden. Lars Strannegård kommer att resonera kring kulturella och kreativa branscher och vilken roll konsten och konstnärer har i samhället. Samtalet kommer också att handla om synen på lönsamhet, bildning och värdering av konst och kultur kopplat till näringslivet.
Sverige saknar finansiärer av konst och kultur, hur kan ett nytt finansiellt ekosystem för konst och näring skapas? Hur ser näringslivet på kulturella kreativa näringar?

Arrangörer: Konstkonsulenterna i Sverige, Kalmar Konstmuseum, Bildkonsten/Region Jämtland Härjedalen, Region Värmland, Region Örebro län, Västra Götalands Regionen

Save the date!

Kommande frukostsamtal:

10 april, kl. 8.30–9.30
Sonia Hedstrand, konstnär och konstkritiker, Eva Månsson, verksamhetschef Konstnärernas riksorganisation – Vad betyder kulturella kreativa branscher för konstnärer?

8 maj, kl. 8.30–9.30
Linda Kentaur Nordfors, konstnär och ekonomisk tänkare och Lina Werning, processledare, Ordförande PUNKS – Kan det bli ekonomi av en konstnärs verksamhet?