Region Jämtland Härjedalen

Misschiefs, konst och alternativa finansieringsformer!

Konstnär i kulturella kreativa branscher: Paola Bjäringer, Misschiefs och Minna Palmqvist, konstnär: 14 februari, kl. 8.30–9.30

Konstkonsulenterna i Sverige bjuder in till digitala frukostsamtal under våren 2024 där vi lyfter olika frågor och perspektiv på kulturella kreativa branscher med fokus på bild- och formområdet.

Vid första frukosttillfället ges en presentation och samtal med Misschiefs* grundare Paola Bjäringer och konstnären Minna Palmqvist som är en av konstnärerna som har residence hos Misschiefs. De är inbjudna apropå den allt svårare situationen som bildkonsten har och nya finansiella lösningar efterfrågas för att stärka bildkonsten i landet. Paola Bjäringer berättar hur Misschiefs löser delar av finansieringen kring sin verksamhet och Minna Palmqvist berättar vad det innebär för hennes konstnärskap att vara en del av Misschiefs.

Under samtalet tas frågor upp om konstnären som en del av kulturella och kreativa branscher (KKB):

 • Är KKB relevant för konstnärlig verksamhet?
 • Vad kan det innebära för konstnärer om deras verksamhet ses som en bransch bland andra inom KKB och som ofta präglas av tillväxtmålsättning?
 • Om det är relevant att konstnärlig verksamhet är en del av KKB; vilka förändringar kring konstens infrastruktur och finansieringssystem behövs eller kanske till och med krävs?

Under samtalet ges även tillfälle att möta upp publikens frågor.

*Misschiefs driver en verksamhet som på olika sätt synliggör kvinnliga och ickebinära konstnärer och designers genom bland annat utställningar och ateljéplatser.

Arrangörer: Kalmar Konstmuseum, Region Jämtland Härjedalen, Region Värmland, Region Örebro län, Västra Götalands Regionen

Save the date! Kommande frukostsamtal:

 • 6 mars, kl. 8.30–9.30
 • Lars Strannegård, professor och rektor för Handelshögskolan i Stockholm
 • Är kulturella kreativa branscher ett bra sätt att etablera konsten inom näringslivet?
 • 10 april, kl. 8.30–9.30 
 • Sonia Hedstrand, konstnär och konstkritiker, Eva Månsson, verksamhetschef Konstnärernas riksorganisation 
 • Vad betyder kulturella kreativa branscher för konstnärer?
 • 8 maj, kl. 8.30–9.30 
 • Linda Kentaur Nordfors, konstnär och ekonomisk tänkare och Lina Werning, processledare, Ordförande PUNKS
 • Kan det bli ekonomi av en konstnärs verksamhet?