Region Jämtland Härjedalen

Den 6 februari är det Samernas nationaldag (Samefolkets dag)

Bildkonsten lyfter med anledning av detta två av de senaste inköpen till Region Jämtland Härjedalens konstsamling.

Kryckan 29:10 och Solbjörn av konstnären Olof Marsja.

En upp- och nedvänd krycka i självklar men samtidigt osannolik balans –  ett av våra senaste tillskott i Region Jämtland Härjedalens konstsamling. Onekligen ett passande motiv för offentlig miljö med sjuk- och hälsovård som huvuduppdrag. Men kryckan är snidad i björkträ och det som annars är funktion har reducerats till yta och dekoration. 

För inte alls länge sedan tillverkades kryckor och gångkäppar, till ock med proteser, av trä. Men det här är en samtida krycka, lätt att relatera till för de flesta av oss. Sockeln, som påminner om en vedklabbe, har formats ur samma stycke. Och för den som går riktigt nära framträder en subtil men formsäker blyertsteckning, skuggade fält och en vindlande linje över den trärena ytan.  

Verket skapades när konstnären själv var beroende av kryckor. Under sin utbildning skadade han hälsenan strax innan en efterlängtad kurs med gästlärare, men bestämde sig för att se den fysiska begränsningen som en i mängden av konstnärliga begränsningar. Sittandes på golvet, med ett stort trästycke uppgillrat på en pallkrage framför sig och det gipsade benet i en sandfylld hink, formades skulpturen med handverktyg och de egna kryckorna som förlaga.  

Solbjörn- ett antropomorfiskt ansikte eller en ansiktsmask av glas, med trubbiga, närmast grova drag och bländande lyskraft. Guldgul och glänsande, människa eller djur? Kanske ett väsen mitt emellan. Under 2021 upptog solen och dess livgivande kraft Marsjas tankar och konstnärliga arbete. Björnen, som i de arktiska regionerna anpassat sig efter solens närvaro och frånvaro  genom att gå i ide, ersätter i Marsjas gestaltning det annars vanligt förekommande lejonet som solens symbol. Ansiktets utseende och slutresultatet går inte att styra i detalj. En negativ form huggs direkt ur alträ och när den heta glasmassan möter träet reduceras och rundas detaljerna. Inte förrän glasblåsaren har gjort sitt jobb kan konstnären se slutresultatet. Ansikten eller masker av glas ingår ofta i Marsjas installationer,  fristående eller för att bygga högresta, människolika gestalter i för konstnären karakteristiska material.  

Olof Marsja är född 1986 i Gällivare och nu verksam i Göteborg. Marsja som har släktingar i Kaitum kommer tidigt i kontakt med duodji, den samiska slöjden. Intresset för hantverk leder till  Garraduodji, Samernas utbildningscenter i Jokkmokk och vidare till Stenebyskolan i Dals Långed och utbildning i metall. Med bred hantverksskicklighet och en materialkunskap utöver det vanliga antas Marsja till Konstfack i Stockholm, där han tar sin examen 2017.  

Här var den fria och idébaserade konsten överordnad och Marsja säger sig ha använt mycket tid och kraft åt att fundera över hur andra skulle uppleva hans verk. Men att sitta vid ett skrivbord och i förväg formulera och skissa fram idéer fungerande inte. Det var under en utbytestermin på Bildkonstakademin i Helsingfors som en handledare kom med den förlösande uppmaningen att låta materialet och själva görandet styra processen. Att inte veta exakt var arbetet ska leda och hur slutresultatet blir jämför konstnären med livet -  vi ställs inför nya förutsättningar och händelseutvecklingen går inte alltid att planera och styra i detalj.  

Att till följd av platsbrist behöva plocka undan sina pågående arbeten i skolans verkstäder har också spelat in i hur Marsjas uttryck och konstnärliga praktik ser ut idag. Hans verk, huvudsakligen skulptur och installation, består av en mängd ihopmonterade delar,  laddade med kulturella och kommersiella betydelser av olika dignitet. Utan värdering sinsemellan kombineras taktila och organiska material som trä, glas, metall och renpäls med syntetiska, ofta upphittade material - plastpåsar, gamla kläder, presenningar.  Marsja beskriver sig som en sakletare sedan unga år och i kombination med hantverket skapas mångfacetterade karaktärer och säregna världar som väcker frågor om identitet, ursprung och minnen, historia, samtid och framtid.

Kryckan 29:10, 2016 , björk, blyerts, 121 x 24 x 20 cm

Solbjörn, 2021, försilvrat glas, 25 x 22 x 20 cm

© Olof Marsja / Bildupphovsrätt 2024