Region Jämtland Härjedalen

Kulturella Kreativa Branscher - frukost med bild och form

Konstkonsulenterna i Sverige bjuder in till digitala frukostsamtal där vi lyfter olika frågor och perspektiv på kulturella kreativa branscher med fokus på bild- och formområdet.

Ingen föranmälan, samtalen sker digitalt via Zoom, klicka på denna länk: https://us02web.zoom.us/j/88045232805 Länk till annan webbplats.

25 januari, kl. 8.30-9.30: Vi lyfter bild och form inom Kreativa Sverige!

15 februari, kl. 8.30-9.30: Vi lyfter kulturell hållbarhet inom kulturella och kreativa branscher

Vi möter två perspektiv utifrån social hållbarhet, forskning, miljö och ekonomi. Här kommer föreläsarna ge exempel utifrån följeforskning samt en kommuns perspektiv. I vilka sammanhang inom region, kommun och näring kan en anlita konstnärer för att använda deras kompetens? Vilka vinster är det för en kommun att lyfta in konstnärer i kommunens arbete och utveckling? Finns där bäring på hållbarhetsfrågor (social hållbarhet) och ekonomi utifrån ett kommunalt- och ett näringsperspektiv?

Pamela Schultz Nybacka är Lektor vid Södertörns högskola och forskar samt undervisar om kultur, konst och bibliotek. Offentlig samtidskonst i en nybyggd vårdmiljö är något som angår såväl brukare som vårdgivare. Vilken roll kan konstnären inta i processen att ta fram konsten?

Mimmi Beckman, planerare på parkenheten på Örebro kommun, berättar om projektet Den Barnkonventionella lekplatsen där barn är medskapare av nya lekmiljöer i parker. Mimmi berättar om varför de anlitar konstnärer som processledare och om några lärdomar från projektet.

8 mars, kl. 8.30-9.30: Vi lyfter samverkan mellan det privata näringslivet och utövare

Sofia Öberg är från och med årsskiftet en av två Slöjd- och formkonsulenter i Region Norrbotten och arbetade dessförinnan som projektledare för Formstark Norrbotten, projektägare Resurscentrum för Konst. Sofia har tidigare arbetat på Norrbottens museum som projektledare och programproducent och har under några år drivit eget företag med uppdrag inom utställningsproduktion, inredning och projektledning. 

Designern och Illustratören Lisa Wallin var en av deltagarna i projektet Formstark Norrbotten. Sedan 2019 driver hon Visalisationer AB med säte i Luleå, där hon jobbar gränsöverskridande med design, illustration, konst och kommunikation. Hon har en bakgrund som Art Director och har arbetat i kommunikationsbranschen i drygt 20 år.

5 april, kl. 8.30-9.30: Vi lyfter hur en region skapar förutsättning för konstnärer inom kulturella kreativa branscher

– Ett samtal där Region Blekinge berättar om regionens strategi för kulturella kreativa näringar.
Hur har regionen tagit bort strukturella hinder och skapat bättre förutsättningar för konstnärer inom kreativa kulturella branscher?
Görel och Hanna kommer att berätta om fördelen att ha utvecklings- och handlingsplan, hur de arbetat med ett särskilt ramprojekt och ett tvärsektionellt utvecklingsråd med tjänstepersoner från både regional utveckling och kultur och bildning.
Vi får även ta del av plattformen SPOK – samtida produktion och konsumtion, som drivs i ett samarbete mellan regionen och Techtank.

Görel Abramsson är kulturstrateg på regional utveckling, kultur och bildning och Hanna Nilsson, strateg, regional utveckling, Region Blekinge.

Arrangörer för frukostseminarierna är Konstkonsulenterna i Sverige, Kalmar Konstmuseum, Region Jämtland Härejdalen, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Örebro län och Västra Götalandsregionen.