Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 21 september 2022

Arbetsstipendium bild-och formkonst 2022

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att dela ut arbetsstipendium på 60 000 kronor.

Stipendiat för bild–och formkonst 2022 är Anders Ramsell, Östersund.

Motivering: I ett berättande med många lager berör konstnären oss som betraktare med sin precision. Anders Ramsell har ett tydligt utvecklat och säreget konstnärskap där han använder tekniker som akvarell i animerade filmer med en välutvecklad ljudbild.
Region Jämtland Härjedalen vill med arbetsstipendiet ge Anders Ramsell, koncentrerad arbetstid för att kunna skapa en film bestående av animerade bilder.