Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 11 maj 2022

Arbetsstipendium bild- och formkonst

Nu är det dags att söka regionens arbetsstipendium för bild- och formkonst, sista ansökningsdag är 31 maj.

Stipendiet ska möjliggöra för yrkesverksamma konstnärer som är bosatta och verksamma i Jämtlands län att under en viss tid kunna ägna sig åt konstnärligt arbete. Stipendiet kan ej sökas av studerande. Stipendiet uppgår till 60 000 kr.

Stipendiet beslutas av Regionala utvecklingsnämnden efter förslag från en jury bestående av extern expertmedverkan. Beslutet grundas på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet.

Utlysningen är nu stängd, nästa utlysning sker 1-31 maj 2023.

Årets jury för arbetsstipendium bild- och formkonst består av:
Anneli Berglund, biträdande chef Kalmar konstmuseum och bild- och formutvecklare Kalmar län
Simon Gran Danielsson, konstnär och konstkonsulent Västerbottens län
Åsa Bergdahl, konstnär och konstkonsult Statens konstråd


Tidigare års stipendiater inom bild- och formkonst
2019 Linda Petersson Ödbring, Östersund
2020 Konstnärsduon Gideonsson/Londré, Kallrör
2021 Hans Kvam, Ås