Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 11 april 2022

Förlängd Utlysning av samiskt textilt verk till Rum för ro och bön

Region Jämtland Härjedalen bjuder in yrkesverksamma samiska konstnärer och konsthantverkare bosatta i regionen att anmäla sitt intresse för att producera ett textilt verk anpassat till Rum för ro och bön, en så kallad konstnärlig gestaltning.

Eftersom Region Jämtland Härjedalen är en samisk förvaltningsmyndighet arbetar Bildkonsten för att samisk kultur och samiska perspektiv ska ha en plats inom den offentliga konsten i regionen.

Den textila gestaltningen ska placeras i Rum för ro och bön beläget på Östersunds sjukhus. Rummet ska erbjuda ett avbrott från sjukhusmiljön och verka lugnande och rofyllt. Sjukhuskyrkan bedriver en del av sin verksamhet i rummet och anordnar bland annat gudstjänster och samtal för grupper kring sorg men det är viktigt att rummet är öppet för alla regionens invånare och kan därför förändras utifrån olika livsåskådningar. Här finns kristendomen, islam, judendomen och buddhismen representerad i fyra olika skåp som innehåller den specifika religionens ikonografi.

Rummet har sedan tidigare ett konstverk som den nya konstnärliga gestaltningen behöver förhålla sig till. Konstverket Vision av Kerstin Hedström består av sammanfogade glasögonlinser och placerades här under ombyggnationen 2014.

Då rummet saknar samisk representation söker vi en konstnärlig gestaltning av en samisk konstnär eller konsthantverkare som är skapad utifrån ett samiskt perspektiv med beaktande av samiska tekniker och hantverk. Då rummet används av de fyra världsreligionerna behöver det upplevas neutralt och den konstnärliga gestaltningen måste därför vara fri från specifika religiösa symboler, människor och djur.

Konsten bör bidra till värme och lugn och ska utföras i textila tekniker. Verket har en tänkt placering på vägg i rummet men utformning och placering kan modifieras i samråd med Bildkonsten och representanter för Rum för ro och bön. I uppdraget ingår att konstnären ger förslag på kulör av matta och textila draperier för att skapa en helhet i samstämmighet med verket.

Behörighet

Konstnär/konsthantverkare ska vara:

Samisk

Bosatt och folkbokförd i Jämtland Härjedalen

Godkänd för F-skatt

Det finns inga krav på att konstnär/konsthantverkare har erfarenhet av tidigare konstnärliga gestaltningar.

Intresseanmälan ska innehålla:

Fem representativa och relevanta arbeten

CV med kontaktuppgifter (max 1 A4)

Beskriv med max 500 tecken varför du söker uppdraget.

Skicka din ansökan i en PDF senast 31 maj till:

konstmagasinet@regionjh.se

Sista dag att ställa frågor kring ansökan är den 15 maj!

Din fråga och vårt svar kommer publiceras anonymt på Bildkonstens hemsida så att alla som söker får samma information.

Efter intresseanmälan, väljs två konstnärer/konsthantverkare ut för att arbeta fram ett skissförslag. Ingen skiss ska lämnas in i intresseanmälan!

Tidsplan

Sista dag för frågor är den 15 maj, maila din fråga till konstmagasinet@regionjh.se