Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 10 maj 2021

Open Call - Inköp av konst

Tack för att ni sökte till Open Call - Inköp av konst! Det har varit ett givande arbete att göra urvalen för inköp och få ta del av så många fantastiska konstnärskap som finns i de norra länen.

Det kom in 277 ansökningar från konstnärer i de fyra länen. Inköp valdes att göras från 52 konstnärer utifrån regionernas enskilda budgetar. Idén med samarbetet mellan regionerna var att vi skulle få en inblick över konst i länen utanför vårt eget. Köp från de egna länen gjordes därför inte.

Region Norrbottens inköp:
Bodil Halvarson, Camilla Wolgers, Eirin Marie Solheim Pedersen, Joseph Davey, Karl-Otto Myrstad, Malin Ståhl, Mari Vedin Laaksonen, Odd Larsson, Britt-Lis Lindqvist, Christina Västerbo, Karin Nordgren, Knutte Wester, Krister Hägglund, Linnea Norén , Anna Renström, Birgitta Nenzén, Ewa B Johansson, Janne Björkman, Jeff Lindahl, Kerstin Paillard, Samuel Andersson, Ulla-Carin Winter.

Region Jämtland Härjedalen inköp:
Charlotta Rosengren, Ludvig Sjödin, Victoria Andersson, Anastasia Savinova, Gunilla Åsberg, Joakim Friberg, Anna Renström, Olof Ahlström, Ulla-Carin Winter.

Region Västerbotten Inköp:
Kåre Henriksson, Lennart Samor, Lykke Andersen, Hanna Kanto, Isak Anshelm, Lena Kriström, Lotta Lampa, Kerstin Lindström, Linda Lasson, Linda Maria Thomsson, Olof Ahlström.

Region Västernorrlands inköp:
Anna Vidmark, Cathrine Johansson, Hans Kvam, Lykke Andersen, Odd Larsson, Bertil Sundstedt, Desiree Bergström, Emma Wiggefors, Karin Kemi, Kristina Nilsdotter, Pia Schmaltz, Ulrika Tapio Blind, Urban Wikberg, Alexander Svartvatten, Britt-Lis Lindqvist, Christina Västerbo, Mina Bazari, Åsa Rehnström.


Vi som initierat samarbetet och arbetat med inköpen är konsthandläggarna i de fyra norregionerna:
Henrik Ygge, Region Norrbotten
Jennie Stensson, Region Västerbotten
Carina Kågström och Eva-Leena Skarin, Region Västernorrland
Marcus Appelberg och Christina Langert, Region Jämtland Härjedalen