Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 30 april 2021

Arbetsstipendium

Nu är det dags att söka regionens arbetsstipendium för bild- och formkonst!

Arbetsstipendiet inom bild- och formkonst ska möjliggöra för yrkesverksamma konstnärer att under en viss tid kunna ägna sig åt konstnärligt arbete.
Stipendiet uppgår till 60 000 kr.
Ansökan är öppen 1 maj - 31 maj 2021.
Till ansökan och mer information

Arbetsstipendiet för bild- och formkonst kan endast sökas av konstnärer som är bosatta och verksamma i Jämtlands län.
Stipendiet beslutas av Regionala utvecklingsnämnden efter förslag från en jury bestående av extern expertmedverkan. Beslutet grundas på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet. Utdelningen av stipendiet sker den 2 oktober under invigningen av Konstens Vecka.

Kontaktperson för arbetsstipendiet i bild- och formkonst är konstkonsulent Karin Kvam: karin.kvam@regionjh.se, 070-350 76 39