Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 15 mars 2021

Open Call Portfoliovisning

Open call portfoliovisning för Statens konstråd och andra aktörer.

Region Jämtland Härjedalen och Föreningen Sveriges konstkonsulenter samarbetar med Statens konstråd med myndighetens uppdrag att för 25 miljoner kronor i extra medel öka statens förvärv av konst. En satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronapandemin.

Projektets vision är att inköpen med extra medel under 2021 kommer att lämna ett varaktigt avtryck i den statliga konstsamlingen, ett avtryck som kan beskrivas som en distinkt samling i samlingen. De inköpta verken ska utgöra en betydande del i de nya konstkollektioner som Statens konstråd kommer att producera och placera de kommande 1–3 åren. Därigenom får fler medborgare möjlighet att möta den samtida konsten i sin närmiljö.

Syftet med regeringsuppdraget är att stötta konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som drabbats hårt av coronapandemin och ge den samtida konsten ett starkare uttryck i våra gemensamma livsmiljöer. Portfoliovisningarna äger rum online i Teams och är öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet samt företrädare från Moderna museet.

VEM KAN SÖKA

För att söka behöver du vara yrkesverksam konstnär och folkbokförd i Jämtland Härjedalen. Utlysningen riktar sig till nu levande konstnärer som på yrkesmässig grund verkar inom det svenska konstlivet. Region Jämtland Härjedalens kriterier för den som räknas som yrkesverksam konstnär baserar sig på det underlag för ansökan om medlemskap som Konstnärernas Riksorganisation har tagit fram. Läs mer på deras hemsida: http://www.kro.se/kriterierlänk till annan webbplats

PORTFOLIO OCH ANSÖKAN

Ansökan ska skickas i en (1) PDF, max 10 Mb stor och ska bestå av:

  • CV och presentation av ditt konstnärskap (max 1500 tecken med blanksteg)
  • Dokumentation av 3–5 verk. Det kan vara bilder, filmer, ljudfiler, dokumentation (etc). Presentation av verk skall innehålla titel, storlek, teknik, pris (exkl. moms) och eventuell upplaga. Rörlig bild och ljud presenteras med hänvisning till publik länk.

De presenterade verken ska överstiga 20 000 kronor vardera. Inköpta konstverk ska staten kunna förvärva äganderätten till. Konstnärer ska i portfolion presentera verk från de senaste fem åren och inte fokusera på generell presentation av konstnärskapet.

Skicka din ansökan per e-post till: bildkonsten@regionjh.se.

Sista ansökningsdag är onsdag 31 mars 2021. Besked lämnas sökande under vecka 16. Portfoliovisningar genomförs under vecka 18.

URVALSPROCESSEN

Urvalsgruppen som kommer att bedöma inkomna ansökningar består av konstkonsulenterna från de fyra nordligaste regionerna: Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Konstkonsulenten i respektive region samordnar och administrerar arbetet. Cirka 10-12 konstnärskap från varje län kommer väljas ut.

MÖTE MED STATENS KONSTRÅD OCH PORTFOLIOVISNING

Portfoliovisningarna görs digitalt i Microsoft Teams under vecka 18. Varje konstnärspresentation är 15 minuter och kommer att vara öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet.

Konstverken Statens konstråd köper in används för att producera konstkollektioner som placeras i statliga myndigheters lokaler runt om i landet. Det kan handla om universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, domstolar och skattekontor men också om svenska ambassader och centrala organ som exempelvis Regeringskansliet.

Har du frågor kontakta: karin.kvam@regionjh.se

 


Logotype Statens konstråd