Region Jämtland Härjedalen

Open Call inköp av konst

Med anledning av covid-19 samarbetar fyra norrlandsregioner kring inköp av konst.
Konstnärer från Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten bjuds in att presentera verk och har möjlighet att bli inköpt av någon eller några av de fyra regionerna. Verken ska placeras i offentliga vårdmiljöer och möta människor i livets alla skeenden.

Samarbetet syftar till att stötta de norra länens konstnärer under pandemin, samt att öka kunskapen om konstnärerna i respektive län och få en större spridning av konstinköpen.

Den sammanlagda summan för inköp är beräknad till 850 000 kronor. Pris per verk: upp till 30 000 kr (exkl. moms).

Vem kan ansöka:
Du som söker ska vara yrkesverksam konstnär inom bild och form, bosatt i något av de ovanstående fyra länen.

Ansökan ska skickas i en (1) PDF och bestå av:
1. Presentation av högst fyra verk för inköp innehållande: bild,
titel, storlek, teknik, pris (exkl. moms), tillkomstår (ej äldre än fyra år) och eventuell upplaga. Uppge om verket är ramat eller monterat. Rörlig bild och ljud presenteras med hänvisning till publik länk. Max 4 A4-sidor.
2. CV, max en A4.
3. Kontaktuppgifter.

Verken ska vara tillgängliga tills beslut om eventuellt inköp meddelats, senast vecka 19. Regionerna står för fraktkostnad.

Ansökan görs via formulär i följande länk:
https://form.jotform.com/210592319707356 Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag:
31 mars 2021. Ansökan stänger klockan 23.59.

Beslut meddelas:
Senast under vecka 19.

Frågor kan ställas senast 24 mars till:
Jämtland Härjedalen: christina.langert@regionjh.se
Västerbotten: jennie.stensson@regionvasterbotten.se
Norrbotten: hanna.isaksson@norrbotten.se
Västernorrland: carina.kagstrom@rvn.se