Region Jämtland Härjedalen

Shared Reading läsledarutbildning

Shared Reading-utbildning för bibliotekspersonal

Äntligen kan vi nu erbjuda en Shared Reading läsledarutbildning i vår region! Den blir under dessa omständigheter digital och på svenska!

Shared Reading är en metod för gemensam litteraturläsning. Den har utvecklats av forskare vid University of Liverpool. Idag bedrivs Shared Reading i Storbritannien av The Reader som är en välgörenhetsorganisationsom driver drygt 500 läsgrupper.

Shared Reading-metodiken går i korthet ut på att en grupp om 8–12 personer träffas under ledning av en läsledare och läser högt ur och diskuterar litteratur: noveller, dikter och utdrag ur romaner. Inga förkunskaper eller förberedelser krävs.

Utbildningen ger en grundlig introduktion till Shared Reading. Deltagarna får genom korta föreläsningar och diskussioner men framför allt genom olika typer av praktiska övningar lära sig Shared Reading-metodiken.

Kursen omfattar fyra halvdagar inkl sammanlagt en halvtimmes paus/dag :

Tors 15/4: 10-14

Fred 16/4: 13-17

Tors 22/4: 10-14

Fred 23/4: 10-14

 

Anders Ohlsson och Torbjörn Forslid som kommer genomföra utbildningen, är i grunden litteraturveterare vid Lunds universitet och har själva genomgått The Reader’s utbildning för läsledare, därefter praktiserat som läsledare i olika sammanhang, genomgått The Reader’s fördjupade utbildning för läsledarutbildare samt själva genomfört fyra kurser för blivande läsledare.

Anmälan

Anmälan är stängd för denna omgång. Kontakta Helena.Broms(@)regionjh.se för mer information och intresseanmälan till ev. framtida kurser.