Enkät till kulturskapare med anledning av Covid-19

På grund av Covid-19 gör Kulturen inom region Jämtland Härjedalen en enkät för att få en uppfattning om hur regionala kulturskapare i Jämtland Härjedalen påverkas av rådande situation. Vi har stor förståelse för kulturskaparnas situation med anledning av coronaviruset och följer löpande nationella riktlinjer.
Ditt svar ingår i en regional kartläggning av nuläget för regionens professionella kulturskapare. Underlaget kommer att användas i det fortsatta arbetet. Vi ber er att svara så snabbt som möjligt, dock senast 26 mars. Tack för din hjälp! 
Länk till enkäten