''''

En digital seminariedag om Gestaltad Livsmiljö

Med anledning av corona-viruset gör vi seminariet helt digitalt!
Ingen anmälan krävs, seminariet är öppet. Vi livesänder via denna länk:
https://www.youtube.com/watch?v=qWB0kLSqRBQ

Program
1 april, kl. 11.00-15.00
11.00 Mats Widbom, VD för Svensk Form
11.10 Karin Thomasson, 1 vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden
11.15 Kulturminister Amanda Lind
11.20 Suzanne Pluntke, Boverket
Suzanne berättar om politikområdet för gestaltad livsmiljö och Boverketsarbete knutet hit.
12.05 Jerker Häggström, VD Intea Campus, berättar om arbetet med Campusmiljön.
12.25 Konstnärsgruppen IntraGalactic arts collective. Jag är. IntraGalactic arts collective ger ett konstnärsperspektiv på den offentliga konsten och dess funktioner.
12:30 Lunchpaus
13:45 Åsa Mårtensson, Statens Konstråd och projektchef för Kunskapsnav offentlig konst.
Åsa berättar om offentlig konst som en del av gestaltad livsmiljö. Hur samverkan blir till kunskapsutveckling och om det nationella kunskapsuppdrag som Statens Konstråd arbetat med sedan 2018.
14:30 Ann-Louise Rönestål Ek, projektledare arkitektur-form-design 2017-2019 och Malin Lagergren, förvaltningschef Kultur och bildning, Region Dalarna
15.00 Slut för dagen.

Arrangörer: Bildkonsten och Designcentrum / Region Jämtland Härjedalen