Kurs – Konstnärliga gestaltningsuppdrag

Tid: 23 januari kl.13-16

Plats: Östersund, lokal meddelas senare

Kursledare: Katarina Renman Claesson, jurist på Konstnärernas Riksorganisation

Konsten har stor betydelse för att skapa offentliga rum med långsiktiga kvaliteter. Det är därför viktigt att det konstnärliga arbetet tidigt införlivas i samhällsbyggets processer.
Prop. 2017/18:110 s. 22 Gestaltad livsmiljö.

Konst i det offentliga rummet är mycket mer än bara LOU och upphandlingar. LOU beskriver en ordning för hur inköp ska göras, men för konstnärer är det är inte ovanligt att de stora problemen och onödiga missförstånd  uppstår i samband med genomförandet av gestaltningsuppdraget. Hur gör man för att ta fram en realistisk budget, vilka villkor bör ha med i avtalet; hur och vilka ska man samarbeta med, när och hur ska besiktning göras, vem bestämmer om något är fel,  hur tas konstverket om hand (förvaltas) när det väl är på plats osv.
Konstnärernas Riksorganisation har tillsammans med en referensgrupp med konstnärer arbetat fram rekommendationer för hela upphandlings- och gestaltningsprocessen. 
Katarina Renman Claesson, jurist på Konstnärernas Riksorganisation, berättar om hur gestaltningsprocessen ser ut från förberedelse till förvaltning och vad som är viktigt att tänka på.

Kursen vänder sig främst till konstnärer, men även beställare av gestaltningsuppdrag inom kommun och region kan ha nytta av kursen. Att delta är kostnadsfritt, men anmälan är bindande.

Anmälan görs här via anmälningsformulär

Kursen arrangeras av Bildkonsten inom Region Jämtland Härjedalen.

Frågor: karin.kvam@regionjh.se, 070-350 76 39
Sista anmälningsdatum 15 januari